Giriş Evgeni Bronislavoviç Paşukanis ile 2000 yılının baharında Paris’te La brèche adlı kitapçıda tanıştım. Elbette kendisiyle değil. 1937 Ocak ayında ortadan kaldırılan Paşukanis’in varlığından haberdar olmaktan söz ediyorum. La brèche sol yayınların satıldığı bir kitapçı, Troçkist çizgide. Kitapçıları dolaşıyor, idare...
Radburch düsturu, hukuk felsefesinin en tanınmış ve şimdiye dek formüle edilmişler arasında en iyisi olması nedeniyle epey hayret uyandırıcı olanlardan biridir. Hukuk felsefesi üzerinde çalışan bir ceza hukukçusunun elinden çıkan bu formül, ceza hukukunun haksızlık rejimlerinin üstesinden gelmede bir...
Temel hukuksal kurum ve kavramlara ilişkin Marksist yönelimli incelemeler az sayıdadır. Avukatlığın, hâkimliğin ve genel olarak hukukçuluğun halka kapalı meslekler olmamasına karşın hukuk kuramında egemen akımlarının yanında Marksist hukuk çalışmalarının gelişmemiş olması açıklanması zor bir durumdur. Yeni hukuksal biçimler...
Hukuk Politik Notu Tabii Hukuku anlayışına karşı ortaya çıkan “Pozitivist Hukuk”un en önemli teorisyenleri Austin ve Kelsen’dir. Bu kuruculara yönelttikleri eleştiri ile Hukuki Pozitivizm’in eksikliklerini gidermeye çalışan iki düşünürün, Dworkin ve Hart’ın tanıtımına yönelik makalelere sitemizde yer vermiştik. Bu eleştirilerde,...
Hukuk Politik Notu Hukuk Politik’te bize hukuku ve işlevini düşünme imkânı veren makalelere, özellikle tartışmalara yer vereceğimizi söylemiştik. Bunlardan ilki Dworkin-Hart tartışmasıydı. Dworkin’in “Herkül Yargıç” metaforuna ilişkin Hasan Tuna Göksu’nun makalesinin ilgi görmesi üzerine bu konuda ikinci makalemizi okurlarımıza sunuyoruz. Geçen...
ÖZ Ronald Dworkin 20. yüzyılın önde gelen hukuk ve siyaset felsefecilerinden biridir. Yazar özellikle pozitivist hukuka getirdiği eleştirileri ile özgün bir adalet kuramı oluşturmuştur. Dworkin her şeyden önce adaletin yazılı kuralların dar dünyasına sıkıştırılamayacak ölçüde zengin bir kavram olduğunu ileri...
ÖZET Marx, geliştirdiği araştırma ve inceleme yöntemini bütünsel biçimde sadece, tüm diğer ilişki biçimlerinin temeli olarak, üretim ilişkilerinin çözümlenmesinde kullanmıştır. Bununla birlikte, hukuku çözümleme niyeti her zaman için Marx'ın tasarıları arasında yer almıştır. Marx ve Engelsin hukuka ilişkin, değişik konular...
- Advertisement -

YAZILAR