Rojava Raporu

Rojava devriminin tarihsel süreci. Rojava’da kominal birlik, demokratik ulus; asayiş, eğitim, sağlık, yargı ve ekoloji alanında demokratik dönüşümler. Kadınların Rojava devrimine etkisi ve yeni düzende edindikleri konum. Devrimin enternasyonal çağrısı. Hukukçuların gözünden Rojava.