Bugün Çocuğun Yaşam Hakkı Raporu’nun 5.’sini sizlerle paylaşıyoruz. Her yıl bu raporu hazırlarken ulaşabildiğimiz yaşam hakkı ihlalleri sayısının elbette ki azalacağını umarken, 2015 yılında ne yazık ki ölen çocuk sayısının azalmayacağını biliyorduk. 2015 yılı Türkiye için çok fazla ölümün yaşandığı, çocuğun yok sayıldığı ve çocuğun insan hakları ihlalleri açısından geriye düşülen bir yıl oldu… Nazım Hikmet’in dediği gibi; 2015 yılında dünya; bir önceki yıla göre; “daha çok adaletsiz daha çok zorba oldu…”

Bu adaletsizlik ve uygulanan zorbalık da çocukların yaşamını doğrudan etkiledi ve sadece 2015 yılında en az 875 çocuk önlenebilir sebeplerden yaşamını kaybetti. Bu yıl; 5 yılın en çok çocuk ölümlerinin olduğu yıl…

Adaletsizlik ve Zorbalık Çocukları Öldürüyor!
2015 yılında da çocuklar; fiziksel güvenlik sağlanmadığı için okulda ve evde; bisiklet yolları olmadığı için bisiklet kullanırken sokakta; uyarı levhası bulunmayan su birikintisine düştüğünde pikniğe gittiği yerde ya da yanlış kent planlaması sonucunda afetler sırasında yaşamını kaybetti. Kamu görevlilerinin ihmali sebebiyle ise sağlık hizmeti alırken ya da sokakta çocuklar bu yıl da ölmeye devam ettiler.

Çocuklar çalışmak zorunda kaldıkları, iyi beslenmedikleri, ifade ve örgütlenme özgürlüklerini kullandıkları için ya da savaştan kaçarken, sınırdan geçmek istedikleri için de ne yazık ki bu yıl da öldürüldüler.

Sokağa çıkamadıkları yerlerde; 35 günlükken hastaneye gidemediği için, akrabalarından buz almaya gittiği sırada, keskin nişancılar tarafından ya da evlerine düşen havan toplarıyla, yargısız infaza uğrayarak yaşamlarını kaybettiler.

Önleyici ruh sağlığı politikaları geliştirilmediği için yaşadıkları zorluklarla baş edemeyerek intihar ettiler. Ev içerisinde gücünü kötüye kullanan yakınları tarafından ya da okulda akranları tarafından şiddete maruz kalarak öldüler. 2015 Raporumuza göre; Devletin bizzat gerçekleştirdiği yaşam hakkı ihlallerinde ise en az 103 çocuk; devletin önlem almayarak sebep olduğu yaşam hakkı ihlallerinde ise en az 772 çocuk yaşamını kaybetti.

Raporda yer alan bazı çocuk ölümleri sayıları şöyle, 2015 yılında:
Yargısız infaz sebebiyle en az 61 çocuk,
Eğitim hizmeti alırken en az 15 çocuk,
Bakım hizmeti alırken en az 8 çocuk,
Sağlık hizmeti alırken en az 11 çocuk yaşamını kaybetti.

Bu yıl, en az 102 mülteci çocuk ölümle sonuçlanan yaşam hakkı ihlaline maruz kalırken; 11’i mülteci olmak üzere en az 76 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını kaybetti.En az 35 çocuk intihar ederken, en az 30 çocuk bireysel silahlanma sebebiyle yaşamını kaybetti.Kentsel ve kırsal açık alanda ki olaylar sebebiyle en az 142 çocuk yaşamını kaybetti. Trafik kazaları en az 186 çocuğu öldürürken, sadece bisiklet kazaları nedeniyle en az 17 çocuk yaşamını kaybetti.

2015 yılında en yoğun hak ihlallerinin yaşandığı ilk üç il Diyarbakır, Şırnak, İzmir…

On yıldır söyledik. Şimdi yeniden söylemek isteriz: Evet Türkiye çocuklar için zor ülke. Adaletsizliklerin, zorbalıkların yaşandığı bir ülke… Ancak biliyoruz ki; bugün sizlerle paylaştığımız en az 875 çocuğun her birinin ölümü önlenebilirdi.

Çocukları hak ve özgürlükleri olan bireyler olarak algılayan, cezasızlıkla mücadeleyi temel aks olarak belirleyen bütüncül bir çocuk politikası çocukların ölmesini engelleyeceği gibi onların haklarının hayata geçirilmesi ve geliştirilmesi için de tek yol…

Bugün burada yaşamanı kaybeden her bir çocuğu sevgiyle anıyor, bütüncül ve hak temelli çocuk politikası talebimizi bir kere daha yüksek sesle dile getiriyoruz. Çocuklar için daha iyi bir dünya umudumuzu ise; adaletsizliklerin ve zorbalıkların yaşandığı 2015 yılına rağmen umudumuzu kaybetmeme sözü veriyoruz…
Gündem Çocuk Derneği, Çocuk Hakları Merkezi / 25.04.2016

2015-infographic