“Komisyon üyesi avukatların yaptıkları yüz yüze birebir görüşmeler, incelemeler kapsamında oluşturulan bu raporun temel amacı ise; cezaevlerinde yaşanan temel hak ihlallerinin yanı sıra özellikle Marmara Bölgesi’ndeki cezaevlerinde tutulan hasta tutsakların, bu tutsakların cezaevlerinde yaşadıkları sağlık hakkına ilişkin ihlallerin tespit edilmesi ve son durumlarına ilişkin güncel verilerin elde edilmesi yoluyla yaşadıkları sorunları çözümüne katkı sunmaktır”.