Gecikmiş Bir Borcun Edası

Amatör olarak bir dergi çıkarmak hele hele bir hukuk-politik dergisi çıkarmak için harcanan emeği, ancak böyle bir çalışmaya girenler bilir. Bu dergilere ve o dergileri çıkaran arkadaşlara uzaktan bakanlar, belki de bu yüzden “çabanın büyüklüğünü ve önemini” yeterince hissedemiyorlar. Oysa uygun deyimle “marifet iltifata tabidir.” Her kim ki, başkalarının emeğine saygı duymuyor veya bunu ifade etmiyorsa; dünyaya, etrafına sadece kendi egosantirik merkezinden bakıyorsa; aslında o çabadan öğreneceği şeyleri de çöpe atıyor demektir. Bir faaliyetin takdiri ve teşviki sadece çalışanları motive etmekle kalmaz, onu fark edeni de zenginleştirir, giderek yazma-okuma sürecine dahil eder. Eğer bugün içinde bulunduğumuz “akıl dışı ortam” karşısında çaresizsek; bunun kendi dışımızda duran değerlere yeterince ilgi göstermememizle de ilgisi vardır. Bu konunun üzerinde durmamız, biraz sonra değineceğimiz hukuk dergilerinin, yayın faaliyetine bu ilgisizlik ortamı içinde, son vermek zorunda kalması nedeniyledir.

Bir dergi için, önce dergi konularını tespit edecek bir yayın kurulu sonra yazı yazacak insanlar bulmanız gereklidir. Ayrıca çeviri yapacak, röportaj yapacak, editörlük yapacak, grafik tasarım konusunda yardımcı olacak vb. kişilere ihtiyaç duyulacaktır. Sonra derginin çıkarılması için ilk ateşleme fünyesi mahiyetinde gerekli parayı bulmaya gelir sıra. İlk sayıyı takiben tüm yayın kurulu, derginin satılmasını ve sürekliliğini temin için yoğun bir tempoya girer.

Dergi yayın faaliyetinin aksamadan sürmesi herkesin zaman ayırmasına bağlıdır. Aylık bir dergi için neredeyse her hafta toplantı yapılır. Saatler harcanır. Tartışmalar yürütülür. Konu, yazı planları oluşturulur, iş bölümü yapılır. Hep bir sonraki sayı için önde olmaya gayret edilir. Yazı yazmayı taahhüt edenlerin takibi bile saatlerinizi alır. Güncel olaylardaki gelişmelere göre kapak konuları hatta derginin içeriği bile bir anda değişebilir. Bazen bir hafta her gün toplantı yapılır.

Açık Sayfa 1997 yılında, Hümanite 2003 yılında, Günışığı dergisi 2003 yılında, Hukuk ve Adalet dergisi 2004 yılında, yukarıda belirttiğimiz “meşakkatli” süreci göze alan amatör hukukçuların çabasıyla yayın hayatına başladı. Burada elbette, Çağımızda Hukuk ve Toplum, Çağdaş Hukuk ve Dosya dergisi gibi diğer dergileri ve onları çıkarmak için yapılan çabaları da belirtmemiz gerekiyor. Yine söylemek gerekir ki, amatör çabalarla çıkartılan hukuk dergileri ifade ettiklerimizle de sınırlı değildir.

Amatör aylık hukuk dergisi olan Açık Sayfa 10 yıla yakın bir süre hayatta kalabilse de bugün bu dergilerden çoğu aramızda değil. Bunun nedenlerini anlamak için girişte ifade ettiğim, “ilgisizlik” üzerinde biraz durmak gereklidir. Kim, o dergi “Benim arkadaşlarım tarafından çıkarılmıyor,” diye bakmışsa, küçümsemişse bu onun ayıp hanesine yazılmıştır. Eğer bu esaslı ayıplardan ders çıkartarak amatör hukuk dergisi konusunda, yeniden müşterek düşünme ortamı yaratabilirsek; belki de içinde bulunduğumuz “akıl dışı ortam”dan kurtulmaya yönelik sağlıklı ilişkiler geliştirmeye bir imkân bulabilir, durumu bir nebze de olsa telafi edebiliriz… Böyle bir davranış, tüm hukuk alanını, camiasını ele geçirmeye başlayan sinizmden kurtulmamızın da ön şartı olarak beliriyor.

Sevinçle söyleyelim ki; belirttiğimiz dergiler yayın faaliyetine son verseler de, bıraktıkları izleri silmek mümkün değil. Her şeyden önce, bu dergiler dönemine tanıklık etmelerinin onuru ile hukuk tarihinde yerini çoktan almıştır. Hani malum soru sorulursa emek harcayan arkadaşlara, “Bunlar olurken, siz ne yaptınız?” diye. Onların en azından “Biz durumu tespit ve müdahale için zaman ayırdık, birlikte çalışma ortamı yarattık, önce kendimize, sonra okurlarımızı düşünmeye, çaba göstermeye davet ettik,” deme hakları vardır.

İşte Hukuk Politik olarak, bir yandan o dönemde büyük emek harcayan, özel hayatından ve bütçesinden zaman-para ayıran arkadaşlarımızı yâd etmek, onlara şükran borcumuzu yerine getirmek diğer yandan da dergilerde yer alan yazıları yeniden canlandırmak için sitemizde yeni bir bölüm oluşturmaya karar verdik.

İlk etapta Açık Sayfa, Hümanite ve İnsan Hakları Yazıları dergilerini okurlarımıza sunuyoruz. Diğer dergileri de izin verilmesi halinde ikinci etapta yüklemeyi düşünüyoruz. Yazıların Word dokümanı haline ulaşmak çok zor olduğundan, PDF olarak taratarak ama erişimi kolaylaştırıcı bir fihrist hazırlayarak www.hukukpolitik.com.tr alan adı üzerinden yayın yapan sitemize yükledik. ARŞİV başlığı altında bu dergilere ulaşabileceksiniz. Göreceksiniz ki, orada yer alan yazıların büyük çoğunluğu halen güncelliğini koruyor; hatırlanmak, canlanmak, tartışma konularımıza dâhil olmak için ilgimizi bekliyor; bize katkı sunmak için sabırsızlanıyor.

Son olarak, geçmişin hukuk çalışmalarının zenginliğini keşfetmemizin, geleceğe güzel gelenekler aktarmamızı da kolaylaştıracağını belirtelim.

Biz hukukpolitik olarak aşağıda emek sahibi arkadaşlarımızın isimlerini yayımlamaktan gurur duyuyoruz. İyi ki böyle arkadaşlarımız varmış, iyi ki böyle büyük bir külliyatı, buza yazı yazma misali bize armağan etmişler. Bize de buz erimeden onu dijital hale dönüştürmek kaldı sadece.

Hukuk Politik

Açık Sayfa

Hüseyin Akkaya, Sebu Aslangil, Ahmet Çoban, Aydın Aybay, Barış Aybay, Dilmin Özdemir, Tora Pekin, Zeynep Eda Yalçın, Vilson Akbaş, Akın Atalay, Bahadır Apaydın, Selim Baktıaya, Bahri Bayram Belen, Ergin Cinmen, Nurcan Çalışkan, Ahmet Dindar, Nil Özsoy Dindar, Adnan Ekinci, Hatice Erdoğru, Semih Gemalmaz, Ahmet Güngör, Cengiz Güngör, M. Kemal Güngör, Ömer Güven, Fatma Hoşgör, Haluk İnanıcı, Hasip Kaplan, Aysu Kurt, Emine Mustafaoğlu, İlkiz Okatan, Kemal Okay, Muharrem Özay, Özden Özdemir, Çetin Özek, Betul Sümer, Mebuse Tekay, Haydar Topay, Erdem Türkekul, Yasemin Ulusan, Bülent Utku, Güngör C. Uygun, Erhan Varul.

Günışığı 

Ayşe Akkaya, Devrim Avcı, Haydar Aksoy, Can Atalay, Kemal Aytaç, Anıt Baba, Mahsun Batı, Sezer Bilen, İlke Çandırbay, Nilüfer Çelikler, Ayşe Değirmenci, Hasan Kemal Elban, Figen Erbek, Oya Ersoy, Cem Erkat,  Rıfat K. Haşlaman, Zeynep Kaya, Orhan Kılıç, Semih Mutlu, Gülendam Şan, Nilgün Tortop, Şeref Turgut, Barbaros Ulutaş, Ata Yazıcıoğlu.  

Hukuk ve Adalet 

Kemal Aytaç, Şebnem Gökçeoğlu Balcı, Aynur Tuncel, Hasan Girit, Haluk İnanıcı, Faruk Baştürk, Meral Karalı, Bahri Bayram Belen, Mehmet Uçum.

Hümanite 

Ferit Barut, Uğur Cankoçak, Sait Çetinoğlu, Işın Coşkun, Erol Ercan, Kamber Erkoçak, Ercan Kanar, Beyhan Özdemir, İsmail Sarıoğlu, Özcan Sapan, Kamber Soypak, Ergun C. Yazgan.