Rapor, Türkiye hükümetinin ifade ve konuşma özgürlüğünü nasıl yok ettiğini
gösteren, en dikkat çekici örnekleri belgeleyerek incelemeyi amaçlıyor. Basın özgürlüğünü
ihlal eden tüm olayları kapsamlı biçimde ortaya koymayı hedeflemeyen bu rapor, yalnızca
belli başlı vakalara ve yeni engelleme eğilimlerine yoğunlaşmış.