Aşağıda okuyacağınız karar, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) son dönemde verdiği en önemli kararlardan. Konu: Acele kamulaştırma. Fakat bu önemli karar yalnızca acele kamulaştırma usulünü tartışmakla kalmıyor, aynı zamanda “kamulaştırmada mülkiyet hakkına müdahale ne zaman başlar?” sorusunun cevabını da veriyor.

İstisnai bir usul olan acele kamulaştırma, iktidarın özellikle son dönemde, özellikle enerji alanındaki büyük inşaat projelerinde, başvurduğu olağan bir yönteme dönüştü. “Acele” kavramının istisnai olmaktan çıkarılıp projelerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için kullanılmaya başlanması, mülkiyet hakkı bağlamında bir çok kişinin de mağdur olmasına sebebiyet verdi.

İdare elbette bazı durumlarda taşınmaza el atmaya hemen ihtiyaç duyabilir, süreci beklemek kamu hizmetlerinde ciddi sıkıntı doğurabilir. Bu haller tek tek mevzuatta sayılmış: Yurt savunması, özel kanunlarda öngörülen olağanüstü haller ve aciliyetine Bakanlar Kurulu’nun karar aldığı haller.

Birazdan okuyacağınız metin, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararın dayanak oluşturduğu kamulaştırma sürecini tartışıyor. Bakanlar Kurulu’nun acele kamulaştırma kararı alabilmesi için izlemesi gereken usulü tespit ediyor ve başta belirttiğimiz “kamulaştırmada müdahale ne zaman başlar?” sorusunun cevabını veriyor.

Oy çokluğu ile mülkiyet hakkının ihlal edildiğinin karara bağlandığı AYM kararının başvurucu avukatı Mehmet Horuş.