goldfish jumping out of the water

Vehbi Hacıkadiroğlu felsefi alanda çalışmalarını sürdürürken hukuk alanına da el atmış, bu alanı “teknik” sınırları dışına çıkartarak felsefe ve politika ile ilişkisi içinde incelemiştir. Çalışmasının fihristi bile düşünce dünyasının üç boyutluluğunu, zenginliğini gözler önüne sermeye yeterlidir. Ancak felsefe-hukuk açısından önemi bunun çok ötesindedir. İnsanlık tarihinin feslefi düşünce birikimini özümseyerek, teknik şerhçiliğe düşmeden çok sade bir üslup ile aktarmakta ve tüm değerlendirmelerini değerli ve örnek bir muhakeme yöntemiyle yürütmektedir. Bir diğer deyişle düşünme faaliyetini nitelikli bir soyutlama düzeyine yükseltmektedir. Onun ilk özelliği sadelikse diğeri de soyutlama gücünün kavramsal niteliğidir. Özgünlüğü her ikisini aynı anda başarabilmesinde yatar.

Derin bilgi birikimi ile muhakeme gücünü hukuk alanına yöneltmesi ise hukuk dünyası açısından çok büyük bir kazanım olarak görülmelidir.

IMG_20150309_103615İÇİNDEKİLER

Vehbi Hacıkadiroğlu / 7

I. Giriş

1. Belirlenimlilik / 9

2. İnsanın Özü / 14

3. Özgürlük Nedir? / 18

4. İnsanın Değerleri / 22

5. Toplumsal Eğilim / 26

II. Hukukun Kaynakları

1. Doğal Toplum / 31

2. Doğal Toplum İçin Yıkıcı Fiziksel Baskılar / 34

3. Doğal Toplum İçin Yıkıcı Törel Baskılar / 36

4. Doğal Toplum Olmaktan Çıkış / 40

III. Hukuk Düzeni

1. Hukuk Düzeninin Uygulanacağı Toplum / 43

2. Hukuk Kuralları / 47

3. Hukuk Kurallarının Amacı / 55

4. Yasa Koyucu / 64

5. Yasaların Düzenlenmesi / 69

6. Yasalarda Aşamalı Düzen / 80

IV. Hukukun Temel Kavramları

1. Suç ve Ceza / 85

2. Haklar / 97

3. Mülkiyet / 107

V. Hukuk ve Ahlak

1. Hukukta Ahlak Kuralları Gerekli midir? / 115

2. Ahlak Kuralları mı Yoksa Hukuk Kuralları mı? / 119

3. Ahlak Kuralları Hukukun Gelişmesini Önleyici

Niteliktedir / 123

4. Ahlak Kişisel Çıkarlarla İlgili Hukuk Kurallarına Uymayı

Gerektirir / 129

5. Özgürlüklerin Kısılmasıyla İlgili Yasalar İçin Durum

Değişir / 131

Ek: Emek ve Değer / 135

Cem Yayınevi

1992, 130 Sayfa

                                                                                                              ***

Vehbi Hacıkadiroğlu

Özgün Bir Fikir Adamı Portresi”

1919 yılı Alanya doğumlu olan Vehbi Hacıkadiroğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1943 yılında mezun oldu. İller Bankası’nda beş yıl mühendis olarak çalıştıktan sonra ticaret hayatına atılarak yaklaşık 25 yıl boyunca müteahhitlik yaptı. Gençliğinden beri felsefeyle ilgilenen Hacıkadiroğlu, 1975’teki emekliliğinin ardından kendini felsefe çalışmalarına adadı. 1980’den sonra çok sayıda telif ve çeviri esere imza attı. Kitapları arasında Kavramlar Üzerine (1981), Bilginin Doğası ve Kaynakları Üzerine (1981), Algılama, Duyma ve Bilme (Derleme 1984), İnsan Felsefesi (2000), Kavramlar Üstüne (2003) ve Özgürlük Ahlakı (2002) bulunuyor.

1987 yılında Arda Denkel ve Erkut Sezgin’in de katkılarıyla yayımlamaya başladığı Felsefe Tartışmaları (A Turkish Journal of Philosophy) adlı dergiyi 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi’ne devretti. Dergi, The Philosopher’s Index’te listelenen ilk Türk felsefe dergisidir. 1988 yılında Türkiye Felsefe Kurumu’nun, 2000 yılında da “Türk felsefe dünyasına yaptığı katkılar dolayısıyla” Muğla Üniversitesi’nin onur plaketiyle ödüllendirilen Vehbi Hacıkadiroğlu’nun düşünürlüğünü ve felsefeye yaptığı katkıları inceleyen Vehbi Hacıkadiroğlu Armağanı: Felsefe Tartışmaları adlı kitap, Doğan Özlem, Hayrettin Ökçesiz, Ahmet İnam, Kaan H. Ökten, Cemal Yıldırım ve Şükrü Argın gibi 29 ismin katkısıyla hazırlandı.

2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Vehbi Hacıkadiroğlu’na “insan ve toplum bilimleri alanında yaklaşık yirmi yıldır büyük fedakârlıklarla dergi çıkarma, kitap yazma ve çeviriler yapma konusunda örnek bir düşün insanı tavrı sergilediği ve yaptığı faaliyetlerle felsefenin ilerlemesine, sosyal ve kültürel yaşamın gelişimine ve ülkemizle diğer ülkeler arasında ilişkilerin gelişimine katkıda bulunduğu için” “Fahri Felsefe Doktoru” unvanı verildi.

Hacıkadiroğlu 2007 yılında aramızdan ayrıldı.