Başvuru internet haber sitesindeki köşe yazısı nedeniyle başvurucu aleyhine tazminata hükmedilmesinin ifade ve basın özgürlüklerini ihlal ettiği iddiasına ilişkin olup Anayasa Mahkemesi Anayasa’nın 26. (Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti) ve 28. (Basın Hürriyeti) maddelerini dayanak alarak ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.