Başvuru, öğrencisi olduğu üniversite yönetimine verdiği dilekçede dile getirdiği görüşlerden dolayı disiplin cezası verilen ve bu nedenle okula devam edemeyen başvurucunun uğradığı zararın giderilmemesinin eğitim hakkını; derece mahkemelerindeki yargılamaların ise makul sürede yargılanma hakkını ihlal ettiği iddialarına ilişkin olup Anayasa Mahkemesi Anayasa’nın 26. (İfade Özgürlüğü) maddesinin, 42. (Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi) maddesinin ve 36. (Makul Sürede Yargılanma Hakkı) maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.