Şirin Ahmet Tekeli Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı (KAHUDEV) , 21 Nisan 2018 Cumartesi günü İstanbul Barosunda saat 13:00 – 18:00 arası “Göç ve Sığınma Rejimindeki Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet” başlıklı uluslararası konferans düzenliyor. KAHUDEV’in konferans programına ilişkin bilgilendirme metnini aşağıda okuyabilirsiniz. Tavsiye ediyoruz, kaçırmayın.
Devam eden savaşların ve ekonomik sömürünün bir sonucu olarak ülkelerini terk eden birçok mülteci ve göçmen kadın, bugün kaçtıkları ülkelerde, yolda ve sığındıkları ülkelerde erkek şiddetiyle ve toplumsal cinsiyete özgü şiddet biçimleriyle karşılaşıyorlar. Mülteci kadınların yaşadıkları sorunlar, son yıllarda başlı başına bir insan hakları sorunu halini almış duruma. Özellikle ülkelerindeki savaştan kaçarak komşu ülkelere göç eden kadınların yaşadığı şiddet, bugün kadınlara yönelik şiddetin en ağır biçimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.
Türkiye de özellikle 90’lı yıllardan itibaren kadın göçmenlerin ve sığınmacıların geldikleri ülkelerden birisi haline geldi. Kadın göçmenler, toplumsal cinsiyete özgü göç biçimlerinin yaşandığı Türkiye’ye, ticaret yapmak ve farklı sektörlerde çalışmak amacıyla ya da mülteci olarak geliyorlar. Fakat son yıllarda Suriye’den de milyonlarca mültecinin gelmesiyle, Türkiye’de göçmen ve mülteci kadınlara yönelik erkek şiddeti artık görmezden gelinemeyecek boyutlara ulaştı. Göçmen ve mülteci kadınlar, gündelik hayatlarının her alanında, evde, işyerlerinde ve kamusal alanlarda, zorla evlendirme, eviçi şiddet ve taciz gibi farklı şiddet biçimleri ile karşılaşıyorlar.
Bu yaygın şiddetle nasıl mücadele edilmesi gerektiği üzerine düşündüğümüzde, Türkiye’nin göç ve mülteci rejiminde kadınların yasal statüleri, sosyo-ekonomik destekler, mevcut başvuru mekanizmalarının yeterliliği ve erişim, dayanışma ağlarının varlığı ve ilgili kadın örgütlenmelerine erişim, önemli başlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle, İstanbul’un “Göç ve Sığınma Rejimindeki Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet” başlığıyla yapılacak uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapması özel bir önem taşıyor.
Çeşitli ülkelerden katılımcılarla, göçmen ve mülteci kadınların farklı ülkelerde hangi sorunlarla karşılaştıklarını, bu sorunlara nasıl tepkiler verdiklerini, nasıl bir dayanışma örgütlediklerini ve hükümetlerin bu sorunlar karşısındaki sorumluluklarının tartışılacağı konferans, iki oturumdan oluşacak.

13:00-14:30 I. Oturum
“Farklı Ülkeler, Ortak Hikaye: Göç ve Sığınma Rejimindeki Kadınlar ve Dayanışma Olanakları”
Konuşmacılar
Joan Timoney
Womens Refugee Commission (WRC) Kıdemli Savunuculuk Direktörü)
Sunumunda,  Joan Timoney, mülteci kadın ve kız çocuklarının küresel çapta yaşadığı mevcut zorlukları ve bunlara yönelik çabaları gözden geçirecek. Son dönemdeki politik gelişmelerini tartışacak ve aynı zamanda WRC’nin toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme ve bunlara tepki verme, mülteci kadınlar için güvenli ekonomik fırsatlar yaratma ve engelli mülteci kadınların ve kız çocuklarını içerme  gibi çeşitli kilit alanlardaki çalışmalarının örneklerini paylaşacak.
Emel Coşkun
Akademisyen, Sınır Tanımayan Kadınlar
Türkiyedeki sığınmacı ve göçmen kadınların hem geliş biçimleri hem de kalış biçimleri toplumsal cinsiyetten etkilenmektedir. Nitekim geliş biçimleri toplumsal cinsiyete dayalı zorluklar ve şiddet biçimleri ile yakından ilişkili olan kadınların kalış süresince de yaşam koşulları ve işgücü piyasasına katılım biçimleri toplumsal cinsiyete özgü olarak şekillenmekte ve erkek şiddetine maruz kalmaktadır. Bu sunumda Türkiyedeki uluslararası korumaya başvuran sığınmacı kadınların kalış ve yaşam koşulları, karşılaştıkları şiddet biçimleri ve diğer göçmen kadın gruplarıyla benzer deneyimleri Türkiyenin göç ve mülteci rejimi ile ilişkisi çerçevesinde ele alınacaktır.
Fariba Nawa
Gazeteci
Hem gazeteci hem de aktivist olabilir misiniz, ve halen dengeli hikayeler yazabilir misiniz? Fariba Nawan cevabı evet! Kendisini hem gazeteci hem de bir aktivist olarak tanımlayan Fariba Nawa, Afganistan ve Türkiyede mülteci kadınlarla ilgili olarak hazırladığı hikayeler ve göçmenlerin hayatını izleyen bir gazetecilik yaklaşımının çözüme nasıl bir katkı sunabileceği üzerine konuşacak.
Pervin Bouzi
Mülteci işçi
Pervin, hem erkek şiddetinden hem de devlet şiddetinden kaçarak 3 çocuğuyla birlikte Türkiye’ye göçtükten sonra boşanmayı “başarabilmiş” ve çalışma yaşamına katılmış bir kadın mülteci. İşyerlerindeki ücret eşitsizliğinden okuldaki ayrımcılığa, sokaktaki şiddetten, bitmek bilmeyen tacize kadar Türkiye’de yaşadığı 4 yılın özetini anlatacak.
14:30-15:00 Soru-Cevap
15:00-15:30 Öğle Arası
15:30-16:30 II. Oturum
“Kadına Yönelik Erkek Şiddeti, Göç Hukuku ve Göçün Sosyal Politikası”
Konuşmacılar
Beril Eski
Hukukçu, Sınır Tanımayan Kadınlar
Beril Eski, toplumsal cinsiyete duyarlı bir iltica sisteminin temel özelliklerinden ve İstanbul Sözleşmesi’nin öngördüğü yükümlülüklerden bahsedecek. Ardından 2013 yılında yasalaşarak yürürlüğe giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile 2014 yılında yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliği’ni toplumsal cinsiyete duyarlılığı açısından tartışacak. Eski, ayrıca uluslararası alandaki politika değişikliklerinin, özellikle Avrupa Birliği ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması’nın ve ABD Başkanı Donald Trump’ın “Müslümanlara yönelik giriş yasağı”nın Türkiye’deki mültecilere etkilerinden de bahsedecek.
Meriç Eyüboğlu
Feminist Avukat
Tüm kadınları hedef alan erkek şiddeti, ortak bir kaynaktan, erkek egemenliğinden besleniyor. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiyede de feministler, kadınlara yönelik erkek şiddeti davalarını hem bir mücadele hem de dayanışma alanı olarak görüyorlar. Meriç Eyüboğlu, yapacağı konuşmada, feminist bir avukat olarak erkek şiddetinin ortak kökeni üzerinde durarak bu şiddetin göçmen ve mülteci kadınları nasıl etkilediğini anlatacak. Avukatlığını üstlendiği göçmen ve mülteci kadınlara yönelik şiddet ve cinayet davalarından örnekler paylaşacak.
Cansu Turan
Sosyal Hizmet Uzmanı, Göçmen Dayanışma Derneği
Suriyeli mültecilere, sağlık, hukuk, sosyo-ekonomi ve eğitim alanlarındaki hakları üzerine danışmanlık hizmeti veren Göçmen Dayanışma Derneğinde psiko-sosyal destek hizmetleri alanında çalışan Cansu Turan, mülteci kadınların ev içinde ve iş yerlerinde şiddete maruz kaldıklarında izledikleri yollar, kurumlar arası irtibatsızlık, tıkanıklıklar ve çözüm önerilerinden bahsederek birkaç örnek üzerinden mevcut durumu anlatacak. 
 16:30-17:00 Soru-Cevap