Hak İnisiyatifi İstanbul Temsilciliği tarafından hazırlanan raporda, OHAL koşullarında grev hakkının kullanımı ayrıntılı bir şekilde inceleniyor.
İlk bölümünde Türkiye’yi bağlayan uluslararası belgeleri, ikinci bölümde Türk hukukunda grev hakkını; üçüncü ve dördüncü bölümde grevlerin uygulanmasını engellemek için başvurulan ve sıkça karıştırılan grev yasağı ve grev ertelemesi kavramlarını, bunların 2000’lerden bugüne fiili uygulamasını; beşinci bölümde 2017-2018 yıllarındaki grev ertelemelerini ve gerekçeleri ayrıntılı bir şekilde ele alınmış. Bunun yanında raporda sendikacılarla yapılan görüşmeler de var.
Raporun sunuş yazısında varılan sonucu hazırlayanlar şu şekilde ifade etmiş: Grev hakkının ülkemizde uzun yıllar siyasetin müdahalesine açık bir şekilde ve kanunların hukuka aykırı bir biçimde tevil edilmesi yoluyla sınırlandırıldığı, OHAL döneminde de var olan bu durumun aynen devam ettiği, ancak grev hakkına müdahale edilen işçi sayısının arttığı ve bunun yanında grev dışı hak arama yollarının ise gün geçtikçe zorlaştığı sonucuna ulaştık.
Kaynak: www.hakinisiyatifi.net