Sosyalist Hukukun Olanaksızlığı Marksist Hukuk Kuramının Olabilirliği/ Evgeny Pashukanis

 
Marksist felsefeci Dr. Taner Yelkenci’yi 2013 yılında kaybettik. kampfplatzfelsefe ve sosyal bilimler dergisinin kurucuları arasında yer alan Taner Yelkenci’nin alanıyla ilgili önemli çalışmalarından birisi NotaBene Yayınevi’nden yayınlanmış olan Marksist Devlet ve Hukuk Teorisi başlıklı kitabıydı.

Taner Yelkenci’nin meslektaşları ve dostları hem Yelkenci’nin ismini yaşatmak hem de hukuk ve devlet teorisi alanındaki çalışmalara güç ve görünürlük kazandırmak amacıyla her yıl “Uluslararası Taner Yelkenci Hukuk ve Devlet Teorisi Sempozyumu” düzenliyorlar. İlki 2013 yılında  düzenlenen sempozyum artık gelenekselleşme yolunda.
Hem Taner Yelkenci’yi anmak hem de bu güzel çalışmayı hatırlatmak için Onur Karahanoğulları’nın  2013 yılında düzenlenen ilk sempozyumda sunduğu “Sosyalist Hukukun Olanaksızlığı Marksist Hukuk Kuramının Olabilirliği/ Evgeny Pashukanis”  başlıklı sunumuna ilişkin videoyu sizlerle paylaşıyoruz.
Kaynak: http://hukukvedevletteorisi.org