Raporda "Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan çocuk tutuklu ve hükümlülerin 01.01.2014 tarihinde infaz ve koruma memurları tarafından darp edildikleri, zorla soyularak arandıkları, tek kişilik hücrelerde tutulmak suretiyle tecrit edildikleri ve kelepçelendikleri, bu tür uygulamaların diğer kurumlara nakiller sırasında...
"Raporda; tutuklu ve hükümlülerin dış dünyayla ilişkileri, barınma koşulları, tedavi edilme haklarını ne derecede kullanabildikleri, birbirleriyle ve idareyle ilişkileri, kendilerini geliştirecek ortamlara sahip olup olmadığı vb. konular incelenmiştir. Öte yandan raporlamanın ana amacını OHAL uygulamalarının hapishanelere ne şekilde yansıdığının...
"Komisyon üyesi avukatların yaptıkları yüz yüze birebir görüşmeler, incelemeler kapsamında oluşturulan bu raporun temel amacı ise; cezaevlerinde yaşanan temel hak ihlallerinin yanı sıra özellikle Marmara Bölgesi’ndeki cezaevlerinde tutulan hasta tutsakların, bu tutsakların cezaevlerinde yaşadıkları sağlık hakkına ilişkin ihlallerin tespit edilmesi ve son...
- Advertisement -

YAZILAR