Cumhurbaşkanlığı - Başkanlık Tartışması İÇİNDEKİLER   Giriş 9 Başlarken 13 Parlamenter Sistem ve Devlet Başkanının Konumu 15 Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Kurumunun Serüveni 23 1924 Anayasası’nda cumhurbaşkanı 24 1961 Anayasası’nda cumhurbaşkanı 31 1982 Anayasası’nın ‘ilk halinde’ cumhurbaşkanı 39 Yürütme organının güçlü ve tartışmalı kanadı cumhurbaşkanı 43 2007 değişiklikleri öncesinde cumhurbaşkanının nitelikleri, seçimi ve andı 47 Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri 51 Karşı imza...
16 Nisan 2017'de Oylayacağımız Anayasa Değişiklikleri Hakkında Hakkında Eleştiriler ÖNSÖZ Hükûmet sistemimizi baştan sona değiştiren, Anayasamızın toplam 69 maddesini etkileyen çok önemli bir Anayasa Değişikliği Kanunu halkoylamasına sunuldu. 16 Nisan’da oylanacak. Herkes konuşuyor. Tek konuşmayanlar anayasa hukukçuları! “Topçular” ve “popçular” konuşuyor;...
Anayasaya değişikliğinin referanduma sunulacağı bu günlerde iktidar tarafından kuruluş anayasalarına sıkça atıf yapıldığını görüyoruz. Bu konuda 1924 Anayasa’sının Meclis görüşme tutanaklarıyla ilgili bir yazıya Hukukpolitik’te yer vermiştik. Bu kez yeni yayınlanan 1921 Anayasası ve Meclis tutanaklarına ilişkin yeni çıkan...
Bu ortak yapıt, de jure ve de facto ayrımı çerçevesinde yayılan bilgi kirliliği eşliğinde, siyasal rejimler üzerine toplumda yaratılmak istenen algı operasyonu karşısında uzmanların, “anayasa kamuoyunu" doğru ve gerçek bilgiye yönlendirme çabası... “Devlet anayasa ile doğar ve anayasa ile yaşar”...
Neredeyse her gün anayasa ihlali, anayasa değişikliği, yeni anayasa tartışmalarıyla uyandığımız ülkemizde; tartışma zemini konuyu anlamaktan ziyade, karşıt kamplar içinde kavga zeminine dönüşmüş durumda.  Değerli Anayasa hukuku hocamız Ergun Özbudun, “Anasayalcılık ve Demokrasi” isimli kitabıyla, bize konuyu tartışırken yararlanabileceğimiz...
- Advertisement -

YAZILAR