Etiket: 1789 Haklar Bildirgesi

Baskıya Karşı Direnme Hakkı

0
İktidarı meşru olmayan yollarla zorla ele geçiren ya da meşru yollarla iktidara gelmiş olup da sonradan halk nezdinde meşruiyetini yitiren ve halka zulmeden kişi...