Etiket: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği

İstanbul'daki Suriyeli Sığınmacılar / Çalıştay Raporu

0
Çalıştay raporunda Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacıların halihazırdaki yaşam koşulları, eğitim, sağlık, barınma, çalışma, iletişim vb sorunları ile bu sorunlara çözüm önerileri ele alınıyor. http://www.hukukpolitik.com.tr/wp-content/uploads/2016/06/IstanbuldaSuriyeliSiginmacilar.pdf

Bir Toplum-Kırım Girişiminin İlk Ayağı: Hukuk/Kırım/Komplo

0
Aslında her şey soğuk savaş sonrası Batının yeni bir egemenlik arayışının sonucu olarak gelişti. Bu son, yeni bir başlangıçtı. “Düşman Sosyalist Blok” çökmüş; liberal...

Savaş, Mülteciler ve Sığınma Hakkı

0
Günümüzde savaşlar, işgaller, iç çatışmalar, yaygın şiddet olayları ve yaygın insan hakları ihlalleri çok sayıda insanın can güvenliğini tehdit etmekte ve kitle göçlerine yol...