Etiket: Duncan Kennedy

İdeoloji ve Hukukta Yorum: Birkaç Kuramsal Düşünce

Bu yazının amacı ideolojinin özellikle mahkemelerin karar verme aşamasında hukuki yorum üzerindeki etkisini incelemektir. Yazının başlıca argümanı hukuk dilinin önüne geçilemez belirsizliği ve yasakoyucu...

Antonio Gramsci ve Hukuk Düzeni

Antonio Gramsci, kendisini 20. yüzyıl Marksist kuramında kritik figür haline de getiren “hegemonya” sözcüğü ile ilişkilendirilir. Hegemonya, bizim “ideoloji” dediğimiz kavrama oldukça yakındır. Egemenliğin,...

Hukukun Büyübozumu/Kasım Akbaş

0
Hukukun Büyübozumu Eleştirel Hukuk Çalışmaları Hareketi Değerlendirmesi ve Eleştirisi Her hukuk kuramı neye hukuk denileceği konusunda açık ya da örtülü bir varsayımı olduğu kadar, hukuka duyulan...