Etiket: fırsat eşitliği

Liberalizm Adalet ve Ütopya / Rabia Sağlam

0
ÖNSÖZDEN... Temel hak ve fırsatların, toplumsal refah ve gelirin, fayda ve yükümlülüklerin hangi ölçütlere göre paylaştırılacağı problemi hukuk ve siyaset felsefesinin ortak araştırma alanlarından biridir....