Etiket: geçiş dönemi adaleti

Yapıcı Adalet Yaklaşımı Olarak Hakikat Komisyonları

0
ÖZ Yapıcı adalet anlayışı geçtiğimiz yıllar içerisinde büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Söz konusu anlayışın öne çıkan örneklerinden birisi de hakikat komisyonlarıdır. Özellikle iç savaş, askeri...

Geçiş Dönemi Adaletinin Birleşik Bir Kuramına Doğru

0
Özet Bu makale, kurulu demokrasilerde geçiş dönemi adaletinin kuramsallaştırılmasını savunur. Makale, Yeni Zelanda'daki bir örnekten yola çıkarak geçiş dönemi adaletinin meşrulaştırıcı bir tanımını ortaya koymak...