Etiket: hukuk teorisi

Binlerce Soru ve İki Gün: Hukuk ve Distopya Sempozyumu

Karşımızdaki görüntüden yeteri kadar etkilenmişsek, derinlikleri ihmal edebiliyoruz. Bu etkinin sinemada belki en çok hissedildiği alansa bilimkurgu oldu. Görsel teknolojinin gelişimine “hasılat endişesi” de...

Hukuk Yorumdur

' Hukuk, yorumdur.' Bu, hukuk hakkında bir iddiadır. Bir şeyin, başka bir şey olduğunu söylemektir. İndirgeyici bir ifadedir. Öyleyse, primafacie, yanlıştır. Zira bir şey...

Modernite, Postmodernite ve Hukuk/Prof.Dr.Mehmet Yüksel

ÖNSÖZ Hukuk, sosyal bir olgu olmakla birlikte, uzun süre sosyolojik incelemelerin temel konularından birisi haline gelememiştir. Her ne kadar klasik sosyolojik teori bağlamında Marx, Durkheim ve Weber, çalışmalarında hukuka...