Etiket: işçi sınıfı

Hukuku Sizden Öğrenecek Değiliz : Joe Strummer

22 Aralık 2002, The Clash grubu solisti Joe Strummer’ın öldüğü gün. Ölmeden önceki son sahnesi 2002 yılında itfaiye erlerinin grevi. Adı, sendika tarafından şimendifere...

“Yaldızlı Yakalılar”: Avukat Emeğinin Niteliğine İlişkin Bir Giriş Önerisi

1. Giriş Son yıllarda, avukatlık mesleğinin içeriğinin boşaldığı, “piyasa”ya giren avukat sayısında ihtiyacın üzerinde bir artış olduğu, teknik ve teknolojik gelişmeler karşısında avukatlığın teknik bir...

Özgürlükçü- Eşitlikçi, Demokratik ve Sosyal Bir Anayasa İçin Temel İlkeler

Hukuk Politik Notu Neredeyse her gün Anayasa tartışılan bir dönemden geçiyoruz. Bu kapsamda bir grup hukukçunun 2009 yılında hazırladığı “Özgürlükçü- Eşitlikçi, Demokratik ve Sosyal Bir...

Marksizm ve Hukuk

ÖZET Marx, geliştirdiği araştırma ve inceleme yöntemini bütünsel biçimde sadece, tüm diğer ilişki biçimlerinin temeli olarak, üretim ilişkilerinin çözümlenmesinde kullanmıştır. Bununla birlikte, hukuku çözümleme niyeti...