Etiket: liberalizm

Geçiş Dönemi Adaletinin Birleşik Bir Kuramına Doğru

0
Özet Bu makale, kurulu demokrasilerde geçiş dönemi adaletinin kuramsallaştırılmasını savunur. Makale, Yeni Zelanda'daki bir örnekten yola çıkarak geçiş dönemi adaletinin meşrulaştırıcı bir tanımını ortaya koymak...

Antonio Gramsci ve Hukuk Düzeni

Antonio Gramsci, kendisini 20. yüzyıl Marksist kuramında kritik figür haline de getiren “hegemonya” sözcüğü ile ilişkilendirilir. Hegemonya, bizim “ideoloji” dediğimiz kavrama oldukça yakındır. Egemenliğin,...

İktidar Şiddeti ve Terörü Hukuktan Sorulur

0
İktidar ve şiddet konusunda, “büyük resmi” görmek için büyük şiddetten başlamak seçilirse, öncelikle savaşlara eğilmek metodik olarak daha açıklayıcı olabilir. Dünya son yüzyılı kesintisiz savaşlarla...

Hukuk ve Politika İlişkisi / Şefik Taylan Akman

0
                                               ...

Liberalizm Adalet ve Ütopya / Rabia Sağlam

0
ÖNSÖZDEN... Temel hak ve fırsatların, toplumsal refah ve gelirin, fayda ve yükümlülüklerin hangi ölçütlere göre paylaştırılacağı problemi hukuk ve siyaset felsefesinin ortak araştırma alanlarından biridir....

Hukukun Büyübozumu/Kasım Akbaş

0
Hukukun Büyübozumu Eleştirel Hukuk Çalışmaları Hareketi Değerlendirmesi ve Eleştirisi Her hukuk kuramı neye hukuk denileceği konusunda açık ya da örtülü bir varsayımı olduğu kadar, hukuka duyulan...