Etiket: Michel Foucault

Adaleti Sağlamak Değil, Hakikati İnşa Etmek: Engizisyon Yargılama Usulü

0
Engizisyon usulü, yargılama tekniklerinde önemli bir tarihsel dönüşümü imlemekte, adaleti sağlamayı değil, önceden inşa edilmiş bir hakikati suçluya itiraf ettirmeye odaklanmaktadır. Bu tekniklerin kullanımı,...

Kutsal İnsan, Andrey Platonov ve Can

0
Platonov’un Can romanı, kendi Türkmen topluluğundan ayrılarak SSCB’de eğitimini alan Nazar Çagatayev’in, steplerde yaşayan topluluğu için yıllar sonra görevlendirilmesi ve topluluğun hayatta kalmasını tüm...

Gayatri Chakravorty Spivak ile Söyleşi: Hukuk Adaletten Şaştığında

Madun çalışmaları alanının en önemli isimlerinden olan Gayatri Chakravorty Spivak ile yapılan bu söyleşi, temelde “şiddet” kavramına odaklanmış olsa da, bu bağlamda hukuk, adalet,...

Onarıcı Adalet Uygulamalarında Çember Modeli, Türkiye'de Uygulanabilirliği ve Toplumsal Katılım

0
GİRİŞ "Onarıcı Adalet", 1970 ve 1980’lerdeki mağdur hakları mücadelesi ile önem kazanmış, modern ceza adalet sistemine alternatif bir adalet anlayışının ve farklı mekanizmaların geliştirilmesi ile...