Etiket: modern hukuk

Tecrübeye Batmış

0
Hukuk ve tecrübe ilişkisini tartışmayı amaçlayan üç bölümlük yazı serisinin "Tecrübeden Öğrenmek" başlıklı ilk bölümünü daha önce erişime sunmuştuk. Buğrahan Fertellioğlu'nun (bfertelli@gmail.com) hazırladığı serinin...

Hukuk Nedir ? / Antropoloji ve Hukuk Karşılaşması

0
1900’lerin başında Bronislaw Malinowski’nin zorunlu alan araştırmasının ardından, daha sonra hukukçuların da ilgisini çekecek bir soru kendini dayatır: Devletsiz toplumlarda hukuk var mıdır? Bu soru,...

Onarıcı Adalet Uygulamalarında Çember Modeli, Türkiye'de Uygulanabilirliği ve Toplumsal Katılım

0
GİRİŞ "Onarıcı Adalet", 1970 ve 1980’lerdeki mağdur hakları mücadelesi ile önem kazanmış, modern ceza adalet sistemine alternatif bir adalet anlayışının ve farklı mekanizmaların geliştirilmesi ile...

Modernite, Postmodernite ve Hukuk/Prof.Dr.Mehmet Yüksel

0
ÖNSÖZ Hukuk, sosyal bir olgu olmakla birlikte, uzun süre sosyolojik incelemelerin temel konularından birisi haline gelememiştir. Her ne kadar klasik sosyolojik teori bağlamında Marx, Durkheim ve Weber, çalışmalarında hukuka...

Hukuki Pozitivizm’e Soldan Yöneltilen Eleştiriler/Hukuk, Norm, Meşruiyet, Müzakere

0
Hukuk Politik Notu Sitemizde yer alan çeşitli yazılarda, Austin ve Kelsen tarafından kurulan Hukuki Pozitivizm’e yönelik eleştirilere hukukun hukuk içinde anlaşılamayacağına, ona ahlaki, sosyolojik bir...