Etiket: TÜİK

Doğa ve Kent Hakları için Siyasal Stratejiler

0
Raporda toplumsal ve iklimsel adaletsizlik sarmalında iklim siyaseti, ekolojik kriz karşısında yeni bir hukuk anlayışı, kent hakkı tartışmasında kırın durumu, gelecek kuşaklardan doğanın haklarına...