Etiket: Yaşar Kanbur

İnsan Hakları ve Özgürlükleri Bağlamında Engelliler ve Örgütlenmesi

Magna Carta Liberdatum’dan (1215) bu yana yönetenler ile yönetilenler arasındaki hukuku düzenleyen birçok “sözleşme” yapılmıştır.İnsanların haklarını tanımlayan ve teminat altına almaya çalışan bu belgelerin...