Türkiye'de Sığınmacı Çocuk Olmak

Raporda Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacı çocukların mevcut statüleri, eğitim, yaşam ve sağlık koşulları, eğitim durumları vb istatistiksel olarak açıklanmış, Türkiye’ye sığınma sırasında yaşanılan zorluklar, ve çocuklardaki savaş ve Işid algısı üzerinde durulmuştur.