Avukatlar İçin Seçim Güvenliği El Kitabı

Sevgili Meslektaşlarımız; Demokrasinin temelini teşkil eden seçimlerin adil bir şekilde yapılıp tamamlanabilmesi için, kasten veya yanlışlıkla yapılabilecek hatalı uygulamaların tümüne engel olmak mümkündür. Bu konuda en önemli görev, Sandık Kurulu görevlileri ve yine sandık başındaki müşahitler yani gözlemcilerine ait olduğundan, onlara vereceğimiz hukuki desteğin önemi de açıktır. Sandıklara ve oyumuza sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Bu çalışma, Seçim Kanunu ile YSK 135, 135/II ve 136 sayılı Genelgesi doğrultusunda, seçimlerde uygulanacak ve dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğunu bilgilendirme amaçlıdır. Sandık kurulu üye ve müşahitler ile seçmenlerin seçim günü yaşayacağı hukuka aykırı uygulamalara karşı, avukatlar olarak işlem ve eylemlerin usul ve yasaya uygun yapılmasını temin etmek amacıyla bu kitapçık hazırlanmıştır. 24 Haziran 2018 Seçimlerinde birlikte çalışma gerçekleştirdiğimiz Sensiz Olmaz Hareketine eşgüdümleri için teşekkür ederiz.