Etiket: Anayasa madde 26

Eğitim Hakkı, İfade Özgürlüğü, Adil Yargılanma Hakkı / AYM Kararı

Başvuru, öğrencisi olduğu üniversite yönetimine verdiği dilekçede dile getirdiği görüşlerden dolayı disiplin cezası...

Düşünceyi Açıklama ve Yayma Özgürlüğü, Basın Özgürlüğü / AYM Kararı

Başvuru internet haber sitesindeki köşe yazısı nedeniyle başvurucu aleyhine tazminata hükmedilmesinin ifade ve...