Etiket: kamu düzeni

OHAL KHK’leri “Sivil Ölüm” mü Demek?

KHK’larda listeleme usulü kamu görevinden çıkarma anayasanın 2. maddesinde düzenlenen cumhuriyetin temel ilkelerinin ağır ihlaline vücut vermektedir. 1 Eylül Perşembe günü Resmi Gazete’de yayımlanan 672...

Kolluk Yetkilerinin Devredilmezliği İlkesi Açısından Özel Güvenlik

Özet Güvenliğin sağlanması, modern devletin ortaya çıkışında devletin en temel işlevlerden biri olmuş ve bu doğrultuda güvenliğin sağlanması için kamusal yetki –özelde de meşru şiddet-...

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü ve Mekân Yasakları

Toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğünün koruma alanında yer alan temel öğelerden biri, mekânın ve zamanın, özgürlüğü kullanmak isteyen bireyler tarafından seçilmesidir. Mekân, hem özgürlüğün...

6638 Sayılı Kanun İle PVSK ve CMK'da Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi

  I. GİRİŞ Kamuoyunda “İç Güvenlik Paketi” olarak bilinen 6638 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik...

Kişisel Verilerle Fişleme Kanunu

Elli milyon kimlik bilgisinin ortalık yerde yayınlandığı, devletin bakanının ise “bunlar yeni haber değil” dediği zamanlar geçiriyoruz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu okurken, düşüncemizi üzerine...

İnternet-TİB/İfade Hürriyeti,Haberleşme Hürriyeti,Özel Hayatın Gizliliği-AYM Kararı

4857 sayılı İş Kanunu’ndan 5661 sayılı İnternet Kanunu’na kadar geniş bir yelpazeye yayılmış çeşitli kanunlarda değişiklik yapan, 6552 sayılı torba kanun 10 Eylül 2014...

Abdullah Öcalan/ Düşünce ve Kanaat Özgürlüğü ile Düşünceyi Açıklama ve Yayma...

Başvurucu, basılmakta olan “Kürt Sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü” adlı kitabı hakkında mahkemece el koyma kararı verilmesi ve bu karara yönelik itirazının reddedilmesi sonucunda...