Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Durumu

Bu  raporda Suriyelilerin hukuksal konumu değerlendirilmektedir. Spesifik olarak Suriyelilerin hukuksal konumu belirlenmeye çalışılırken; “Mülteci” (refugee), “Sığınmacı”(asylum seeker), “Zorunlu Göçmen” (forced migrant) ve “Yerinden Edilmiş Kişi” (displaced person) kavramlarından hangisi kapsamında değerlendirme yapılabileceği analiz edilmekte ve Suriyelilere uygulanan hukuki rejim olan “Geçici Koruma” (temporary protection) rejimi “AB Uygulamasında Geçici Koruma” ve “Türkiye Uygulamasında Geçici Koruma” olarak tasnif edilmektedir. Bu rejimin tanımlanmasının ardından geçici korumanın Suriyelilere tanıdığı barınma, sağlık, eğitim ve çalışma hakkı gibi haklar da  tartışılmaktadır.
İbrahim Kaya ve Esra Yılmaz Eren’in hazırladığı bu rapor SETA (Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı) tarafından yayımlanmış ve www.setav.org adresinde erişime sunulmuştur.