Etiket: YUKK

Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Durumu

Bu  raporda Suriyelilerin hukuksal konumu değerlendirilmektedir. Spesifik olarak Suriyelilerin hukuksal konumu belirlenmeye çalışılırken; “Mülteci” (refugee), “Sığınmacı”(asylum seeker), “Zorunlu Göçmen” (forced migrant) ve “Yerinden Edilmiş...