Devam Eden Üniversite Disiplin Soruşturmaları Hakkında Hukuki Görüş

Barış için akademisyenler bildirisine yönelik devam eden üniversite disiplin soruşturmalarının; suç sayılan eylem ve suç unsurları bakımından, ayrıca hukuk devleti ve suçun öngörülebilirliği açısından yürütülen soruşturmanın hukuki dayanağının belirsizliğinin, suçlamanın belirsizliğinin savunma hakkına etkisinin incelendiği, soruşturmaların masumiyet karinesi ve disiplin hukuku yönünden tartışıldığı ayrıntılı bir çalışma. Kerem Altıparmak ve Yaman Akdeniz’den.