Etiket: AİHS

Acele Kamulaştırma / Mülkiyet Hakkı / AYM Kararı

  Aşağıda okuyacağınız karar, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) son dönemde verdiği en önemli kararlardan. Konu: Acele kamulaştırma. Fakat bu önemli karar yalnızca acele kamulaştırma usulünü tartışmakla...

Referandum, YSK Kararı ve Tam Kanunsuzluk

Halk nezdinde ciddi itibar sorunları ile yüz yüze kaldıklarını saklamak geldiğimiz noktada gereksiz...

Otorite İtaat İster : Çıplak Arama

Çıplak arama ve/ veya iç beden araması, hapishanelerle ilgili belki de en çok tartışılan konulardan birisidir. Söz konusu aramalar, insan onuruna saygı ve işkence...

Defin ve Anma Hakkı / Avukat Barkın Timtik'in Tutuklanması

Kimileri evde yedi gün bekletip sonra özel bir törenle yakıyor, bazı Budist gruplar ruhunun gökyüzüne ulaşması için cenazeyi parçalara ayırıp akbabalara emanet ediyor -ki...

İfade Özgürlüğünün Giyotini : Propaganda Suçu

3713 s. Yasanın 7/2 maddesinde tanımlanan “terör örgütü propagandası suçu” bugünlerde HDP vekilleri, siyasi parti yöneticileri, gazeteciler, akademisyenler başta olmak üzere, siyasi muhaliflerin yargılamalarında...

Ohal Dönemlerinde Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı

Genel Olarak Olağanüstü Hal ve İstisna Hali 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında, Olağanüstü Hal ilan edilmesiyle birlikte, ‘’olağanüstü hal’’ ve ‘’istisna hali’’ kavramları, yeniden...

Barış İçin Akademisyenler – Olağanüstü Zamanlarda Akademiyi Savunmak / Kerem Altıparmak...

“Barış İçin Akademisyenler” adına “Kürt sorununda barışçı çözüm talebiyle yayımlanan “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiri, Türkiye tarihinde akademi üzerindeki belki en kapsamlı baskı...

Avrupa'da Zorunlu Askerlik Hizmetine Karşı Vicdani Ret

"Londra’da (14 Mayıs 2016) ve Atina’da (19 Kasım 2016) yapılan genel toplantılardan sonra Avrupa Vicdani Ret Bürosu (EBCO); verilen kararların ve hükümlerin uygulanmamaları durumunda, uluslararası insan...

Yerinden Edilen ve Mülksüzleştirilenler / Sur Sakinlerinin Evlerine Dönme Hakkı

"Bu rapor, Diyarbakır’ın tarihi merkez ilçesi Sur’da yaklaşık 24,000 kişinin zorla yerinden edilmesine odaklanıyor. Raporda, Sur sakinlerinin yerinden edilme koşulları, başta yeterli konut hakkı olmak üzere...

"Adil Yargılanma Hakkı"nın İhlali : SEGBİS

SEGBİS artık Türkiye yargı sisteminin ayrılmaz ve esaslı bir parçası. Mevzuata göre yalnızca istisnai hallerde uygulanması gereken SEGBİS ile, tutuklunun mahkemeye getirilmeden savunmasının alınması...