Etiket: silahların eşitliği

"Adil Yargılanma Hakkı"nın İhlali : SEGBİS

SEGBİS artık Türkiye yargı sisteminin ayrılmaz ve esaslı bir parçası. Mevzuata göre yalnızca istisnai hallerde uygulanması gereken SEGBİS ile, tutuklunun mahkemeye getirilmeden savunmasının alınması...

Adil Yargılanma Hakkı/AYM Kararı

Esasen Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan bir ihtilafa ilişkin bireysel başvuru nedeniyle Anayasa Mahkemesi İkinci Bölüm tarafından verilen 20.03.2014 tarihli aşağıdaki karar; Adil Yargılanma...

Balyoz/Adil Yargılanma Hakkı, Özgürlük ve Güvenlik Hakkı/AYM Kararı

Kamuoyunda “Balyoz” adıyla bilenen davaya ilişkin 230 başvurucu tarafından Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuruda, Anayasa’nın 36. maddesi ile korunan “Adil Yargılanma Hakkı” ve 19....