Dünyada Başkanlık Sistemi Uygulamaları

Bu raporda, başkanlık sisteminin parlamenter sistemden ayrılan yönleri, devlet yönetiminde farklılaşan ve ortaklaşan noktaları, seçilmiş bazı ülke örnekleri üzerinden ele alınıyor.
Başkanlık sistemini parlamenter sistemden ayıran ve tüm başkanlık sistemlerinde ortak olan noktaların tespit edildiği, başkanlık uygulamalarında gözlemlenen farklılaşmaların ortaya konulduğu raporda son olarak da mevcut başkanlık uygulamalarını göz önüne alarak Türkiye’de başkanlık uygulamasına yönelik bazı çıkarımlarda bulunuluyor.
Nebi Miş, Ali Aslan, M. Erkut Ayvaz ve Hazal Duran’ın birlikte hazırladığı bu rapor SETA (Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmları Vakfı) tarafından yayımlanmış ve www.seta.org adresinde erişime sunulmuştur.