Zorla Kaybetmeler Hakkında Amicus Curiae Raporu

Raporda zorla kaybetme suçu,bu suçta devletin sorumluluğu ve yargının tutumu, zorla kaybetme suçunda hakikati bilme hakkı, Birleşmiş Milletler’in bu suç hakkındaki görüşleri amicus curiae/mahkemenin dostu kavramı bağlamında incelenmiş.