BM İşkenceye Karşı Komite’nin bu raporunda insan hakları konusunda Türkiye’de yaşanan olumlu gelişmelerin yanında endişe verici durumlara yer verilmiş, özellikle işkence ve kötü muamele ile terör suçu bağlamında alıkonulanlara ilişkin olumsuz tutum ayrıntılı olarak ele alınmış.