Av. Several Ballıkaya Çelik, Av. Mehmet Durakoğlu ve Av. Ali Rıza Kaplan’ın ardından “Nasıl Bir Baro” söyleşi dizimizin bugünkü konuğu, yeni kurulan Avukat Hakları Grubu başkan adayı Av. Ömer Kavili. “Sen Başkasına Oy Verirsin Duruşmana KAVİLİ Gelir” sloganı ile seçimlere hazırlan Kavili, Baro yönetimine gelmeleri durumunda, hak ihlalinin olduğu her yerde hukukçu duruşu sağlayacaklarını ifade ediyor.

Söyleşi dizimizin yarınki son konuğu Av. Mehmet Sarı.

Mevcut Baro Yönetimi

Ömer Kavili kimdir, kısaca kendinizi anlatır mısınız? Neden aday oldunuz?

Malatya Yeşilyurt ilçesi 1960 doğumlu, Adalet Yüksek Okulundan sınavsız Hukuk Fakültesine geçiş yaparak 1987 yılında mezun, İstanbul Barosu üyesi avukatım. 1998 yılında Avukat Hakları Merkezi’nin (AHM) Türkiye’deki ilk kurucularından olup kuruluştan bu yana 18 yıl boyunca kesintisiz, ücretsiz ve 24 saat için ücretsiz gönüllü olarak görev yapan tek avukatım. Yani Baro yöneticileri değişse de AHM’deki görevini bırakmayan bir avukat. Mesleği ve meslektaşı sevdiğim için aday oldum.

Biz sizi Çağdaş Avukatlar Grubu (ÇAG) üyesi olarak tanıdık. Neden ÇAG yerine Avukat Hakları Grubu’ndan aday oldunuz?

Baro yönetimine gelmeyi bir türlü başaramayan ÇAG yerine, ÇAG üyesi ve ÇAG dışındaki avukatların çoğunluğun oyunu alabilmek ve Baroyu birlikte yönetmek için.

Avukat Hakları Grubu kimdir? Neden böyle bir grubun kurulmasına ihtiyaç duyuldu?

Seçim öncesi mevcut grupların tutum ve tavırlarını beğenmeyen, Barodaki tüm gruplardan katılan, kendi grubu dışındakilere kapalı olmayan, meslek ve meslektaşı gözeten, özellikle genç avukatlardan oluşan bir grubuz.

Avukat Hakları Grubu’nda seçime girecek listeyi belirleme süreci nasıl işledi?

Genç ve enerjik herkesten gelen öneriler tartışıldıktan sonra liste belirlenmiş oldu.

İstanbul Barosunda yaklaşık 14 yıldır Önce İlke Grubu yönetimde. Bu 14 yıllık yönetimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Baro Yönetiminin başarı ve başarısızlık hanelerine neleri yazardınız?

Baro yönetimleri yaptıkları kadar yapamadıklarından da sorumludur. Şimdiki yönetim 14 yıl boyunca avukatlık mesleğinin gerilemesine engel olmamış, meslek gelişimini sağlamamış, Baronun toplumsal gücü ve işlevini etkisiz hale getirmiştir.

Sizce avukatların en önemli sorunları nelerdir? Bunlara ilişkin neler yapacaksınız?

Avukatın bağımsızlığı, avukatın görevi, avukatlık mesleğinin işlevi konularındaki sorunlar önemlidir. Bu konuda anlayış ve olaylara yaklaşım farkımızı ortaya koyarak, olaylar ve olgulara karşı etkin bir avukat örgütlenmesi sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için daha fazla avukatı yönetime katacağız.

Baro yönetimlerinin bir listenin kazanması şeklinde değil de her kesimi temsil edecek şekilde (her listenin aldığı oy oranına göre tüm listelerden oluşması) düzenlemesi gerekliliğine dair öneriler var. Bu konuyu değerlendirir misiniz?

Siyasal güç odaklarına karşı yeteri kadar itiraz etmeyi, hukuksuzluğa karşı çıkmayı sağlayabilmesi yöntemin kendisinden daha önemlidir.

Baro yönetiminde organların oluşumu ve katılım konusunda model önerileriz var mı?

Yönetimin hedefleri doğrultusunda Barodaki tüm organlarda grup ayrımı olmaksızın çalışmak isteyen her avukatın isteği değerlendirilecek, organların verimli ve kararlı biçimde çalışması sağlanacaktır. Hak çiğnenen her alanda hakkı koruma önerilerine açık olarak avukatları örgütlenmesini sağlayacağız.

İstanbul Barosu’nun 2015 Haziran’ından sonra yoğunlaşan hendek savaşları, öz yönetim ilanları, canlı bomba/kitle katliamlarıyla ilgili olarak gösterdiği tavrı, avukatların yargılandığı davalarda aldığı tutumu “hukuk” cephesinden değerlendirir misiniz?

İstanbul Barosu birçok olaydaki hak ihlallerinin belgelenmesi ve çözüm önerileri konusunda hukuksal değil siyasal tavır aldığından yetersiz kalmıştır. Avukatların yargılanma süreçlerindeki tavır ise kısır ve yetersiz olmuştur.

İstanbul Barosu, stajyer ve mesleğe yeni katılan avukatların sorunlarıyla yeteri kadar ilgileniyor mu? Bu konularda ne yapmalı?

Avukatın ekonomik bağımsızlığı için iş alanlarını artıran bir hukuk politikası izlenmeli, genç avukatların gelir garantisi olmalıdır. Mesleğe ilişkin en temel ilkeler ve bilgiler Baroda verilmelidir. Avukatın mesleğini temel ilkelere uygun yürütebilmesi için sistemli, dönemsel meslek içi eğitimler düzenlenmelidir.

Size göre “Etkin bir Baro” nasıl olmalıdır bize bir iki cümle ile açıklar mısınız?

Hak ihlalinin olduğu her alanda avukat örgütlenmesi ve hukukçu duruş sağlayarak.

Kazanmanız durumunda içinde bulunduğunuz bir önceki Baro Yönetiminden farkınız ne olacak?

Yönetim işleyişine katılmada daha geniş kesime açık olacağız.

Türkiye Barolar Birliği

Türkiye Barolar Birliğinin faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çeşitli illerdeki Baroların kendi aralarındaki dayanışmayı sağlaması gereken bir örgütlenmedir. Savunma mesleğine daha nitelikli hukuk politikaları üretmekte yetersizdir.

Hükümetin hazırladığı taslakta “TBB’nin” oluşumu için dört yöntem öneriliyor. İ)Her baro iki delege ile temsil olur, ii)TBB baro başkanlarından oluşur, iii)TBB baro başkanları ve yönetim kurullarından oluşur, iv) Her baro genel kurulunun,  avukat sayısına göre seçeceği delegelerden oluşur, Bu önerilerden hangisine sıcak bakıyorsunuz? Mevcut uygulama (iv) bendi olduğuna göre değişiklik arzusunun amacı sizce nedir? Bu modeller hangi sonuçlara yol açar?

Bu sorunuz 7’nci soru ile benzer olduğundan aynı yanıtımız geçerlidir. Majestelerinin Barosunu yaratmak amaçlanıyorsa bu konuda hayal kırıklığı yaşanması kaçınılmazdır.

Yargı-Hukuk

Olağanüstü Hal Kanunu ilanı ve sonrasında gelen OHAL KHK’leri ve bunların uygulanma biçimlerine dair görüşleriniz nedir? Baro bu konularda nasıl bir tutum almalıdır?

O hal, bu hal ve her hal yani hangi hal olursa olsun, hukuksuzlukların tümüyle ortadan kaldırılması, hukuksuz işleyişin kalıcı olmasının önlenmesi için Baro sesini yükseltmeli ve etkin tepki biçimleri geliştirmelidir yani basın açıklaması yeterli olmayacaktır.

Yargı ve hukukumuzun dünü, bugünü ve geleceği konusunda neler söylersiniz?

Türkiye’de yargı yoktu ve yoktur, yargının yeniden ve demokratik olarak kurulması gerekir.

Yargıya ve hukuka güvenin sağlanması için neler yapmalı?

Yargı despotik ve kaos içindedir, demokratik ve eleştiriye açık olmalıdır.

Adalet kavramı sizin için ne anlama geliyor. Bir iki cümleyle özetlemeniz mümkün müdür?

Adalet, gök kubbe altındaki her insanda vazgeçilmez bir düşüncedir, somutlaşması ise acıdır ve acıtır.

Son sözler

Yönetime katılmak kötü bir şey değildir, avukatlar Barodan başlayarak her yerde toplumun sesi olmalıdır.

KAYNAK: HUKUK POLİTİK