Etiket: adil yargılanma hakkı

YSK Kararı ve Hukukun Zehirli Engerekleri

Hukuksal olarak, YSK’nın kararına karşı gidilebilecek tek yol, Türkiye’de az bilinen, fakat doktrinde bir avuç akademisyenin ısrarla dikkat çektiği BM İnsan Hakları Komitesi’ne bireysel...

Ohal Dönemlerinde Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı

Genel Olarak Olağanüstü Hal ve İstisna Hali 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında, Olağanüstü Hal ilan edilmesiyle birlikte, ‘’olağanüstü hal’’ ve ‘’istisna hali’’ kavramları, yeniden...

"Adil Yargılanma Hakkı"nın İhlali : SEGBİS

SEGBİS artık Türkiye yargı sisteminin ayrılmaz ve esaslı bir parçası. Mevzuata göre yalnızca istisnai hallerde uygulanması gereken SEGBİS ile, tutuklunun mahkemeye getirilmeden savunmasının alınması...

Yaşam Hakkı/AYM Kararı

Başvurucular, kızlarının işkence edilerek ölümüyle sonuçlanan olayda etkili bir ceza soruşturması yürütülmemesi suretiyle devletin yaşam, kişi hürriyeti ve güvenliği hakları ile işkence ve eziyet...

Adil Yargılanma-Silahların Eşitliği Hakkı/AYM Kararı

Zekiye Şanlı adlı başvurucu tarafından yapılan başvuruda; 506 sayılı mülga Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesine, 13/2/2011 tarih ve 6111 sayılı Kanunla eklenen beşinci...

Hakikat Komisyonları

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi tarafından hazırlanan raporda hakikat komisyonunun niteliği, etkili bir hakikat komisyonu yaratmanın yöntemleri, hakikat komisyonunun kuruluşu ve işleyişi, örgütsel yapısı ile...

Mehmet Ali Kırdök: Failler Yargılanmadan Geçmiş Müzeye Konmadan Tazminatlarla Sorun Çözülmez

90’lı yılların çatışma süreci ile onbinlerce insan köyünü boşaltmak zorunda kaldı. 2000’li yıllara geldiğimizde binlerce kişi devlet tarafından zorla köylerinden çıkarıldıklarını ve köylerine geri...

Adil Yargılanma Hakkı/AYM Kararı

Esasen Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan bir ihtilafa ilişkin bireysel başvuru nedeniyle Anayasa Mahkemesi İkinci Bölüm tarafından verilen 20.03.2014 tarihli aşağıdaki karar; Adil Yargılanma...

Balyoz/Adil Yargılanma Hakkı, Özgürlük ve Güvenlik Hakkı/AYM Kararı

Kamuoyunda “Balyoz” adıyla bilenen davaya ilişkin 230 başvurucu tarafından Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuruda, Anayasa’nın 36. maddesi ile korunan “Adil Yargılanma Hakkı” ve 19....