Etiket: Anayasa madde 42

Eğitim Hakkı, İfade Özgürlüğü, Adil Yargılanma Hakkı / AYM Kararı

Başvuru, öğrencisi olduğu üniversite yönetimine verdiği dilekçede dile getirdiği görüşlerden dolayı disiplin cezası...