Etiket: İHD

Haluk İnanıcı’nın Eleştirisine Yanıt

Öncelikle Haluk İnanıcı’nın metni üslupta özen açısından sorunlu, bunu belirtmek isterim. Ayrıca Haluk İnanıcı eleştirimi sabırla ve dikkatlice okumamış. Öyle ki İnsan Hakları Evrensel...

"Bizim sol" ve İnsan Hakları

İki kutuplu Soğuk Savaş döneminde sol, “burjuva ideolojisi” olarak gördüğü insan haklarına önemli ölçüde araçsal bakıyordu. Gerek 12 Eylül askerî darbesinden sonraki uzun...