Etiket: temsili diktatörlük

Olağanüstü Hal Uygulaması ve Teorik Temelleri

0
Giriş Günümüz demokrasilerinde devlet gücünü elinde bulunduran organların sınırsız yetkileri olmayacağı genel olarak kabul gören bir yaklaşımdır. Devletin yetki alanı, anayasa, uluslararası insan hakları hukuku...