Etiket: yarışan menfaat

İdeoloji ve Hukukta Yorum: Birkaç Kuramsal Düşünce

Bu yazının amacı ideolojinin özellikle mahkemelerin karar verme aşamasında hukuki yorum üzerindeki etkisini incelemektir. Yazının başlıca argümanı hukuk dilinin önüne geçilemez belirsizliği ve yasakoyucu...