Zorla Kaybetmeler ve Yargının Tutumu

Zorla kaybetmelerde yargının tutumu,zorla kaybetme suçunun ulusal hukukta tanınması ve bu suça ilişkin zamanaşımı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde zorla kaybetme davaları bu raporda tüm ayrıntılarıyla ele alınıyor.