Yerinden Edilen ve Mülksüzleştirilenler / Sur Sakinlerinin Evlerine Dönme Hakkı

“Bu rapor, Diyarbakır’ın tarihi merkez ilçesi Sur’da yaklaşık 24,000 kişinin zorla yerinden
edilmesine odaklanıyor. Raporda, Sur sakinlerinin yerinden edilme koşulları, başta yeterli konut hakkı olmak üzere devam eden hak ihlalleri ve gitgide daha da uzaklaşan bir ihtimal olarak evlerine ya da yaşadıkları ilçeye geri dönme imkânı belgeleniyor”.