Marksizm ve Hukuk

Karl Marx 200 yaşında. Bugün hala eserlerine, kapitalizmden başka bütün “-izm”lerin geçerliliğini yitirdiğini iddia edenler tarafından bile referans veriliyor. Marx’ın görüşleri ekonomik ve siyasal krizler, işsizlik, yoksulluk, adaletsizlik gibi sorunlarda tekil görünüme sıkışmadan, sorunun kaynağına ulaşabilmekte bir harita.
Hukuk alanındaki sorunlara ilişkin tartışmalarda bu haritadan beslenmemek görüntü yığınına sahip bir çölleşmeye sebep oluyor. Bu nedenle Marksizm perspektifinden hukuka yaklaşan çalışmaları elimizden geldiğince yakından takip etmeye ve sizlerle paylaşmaya azami çaba gösteriyoruz.

Marx’ın doğumunun 200. yılı vesilesiyle 4-5-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında ”Marksizm Sempozyumu- Güncel Kuram Olarak Marksizm” Sosyal Araştırmalar Vakfı katkılarıyla düzenlendi. Sempozyumda bir çok farklı konuya ilişkin oturumlar gerçekleşti. Sempozyum programına http://www.marksizmsempozyumu.org/ sitesinden ulaşabilirsiniz.
Bugün sizlerle paylaşacağımız sempozyumun 6 Mayıs 2018 tarihli “Marksizm ve Hukuk” oturumu. Kolaylaştırıcılığını Cemil Ozansu’nun yaptığı oturumda;  Şeyma Sağdıç  “Roma’dan Sosyalist Topluma: Hukuki Biçimler Miras Alınır Mı?”, Yiğit Beşlioğlu “21. Yüzyılda Marksist Hukuk Teorisinin Güncelliği”, Barkın Asal “Marksistler Neden Anayasa Tartışır?”, Murat Öngel  “Anayasa’nın Eksiksiz, Tastamam Uygulanması: Türkiye İşçi Partisi’nin Anayasa Mahkemesi’nde Açtığı İptal Davaları (1963 – 1971)” başlıklı sunumlarını dinleyebilirsiniz.