Etiket: demokrasi

Aspasia’nın Cenaze Töreni Söylevi

1
Perikles’in "Demokrasiye Övgü" başlığıyla erişime sunduğumuz cenaze töreni söylevinden sonra şimdi söz sırası Platon’un Perikles’i alaya almak için yazdığı Meneksenos adlı diyalogda. Metin içerisindeki...

Perikles’in Cenaze Töreni Söylevi: Demokrasiye Övgü

0
Thucydides İ. Ö. 455 yılı civarında doğmuş ve Atina-Sparta savaşından sonra, 400’de ölmüştür. Babası Olorus, Trakya’da madenleri olan zengin bir ailedendi; ayrıca, Perikles’in çatıştığı...

Yüksek Mahkeme’nin Eşcinsel Evlilik Kararı Işığında Eşitlik, Demokrasi ve Yargısal Denetim

0
Giriş Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi (Yüksek Mahkeme), 2015 yılında verdiği Obergefell v. Hodges kararıyla, eşcinsellerin evlilik hakkından mahrum bırakılmasını Birleşik Devletler Anayasası’na (BDA) aykırı buldu....

Ankara Katliamı Davası

0
"Ankara katliamı engellenebilecekken engellenmemiş, planlanmış, yol verilmiş, engel olunmamış bir katliamdır. Bu sorumluluklara sahip bütün yetkililer yargılanmalıdır. Bu dava ancak böyle bitebilir." 10 Ekim 2015...

Bir Tuhaf Soruşturma : Cumhuriyet Operasyonu

0
10 Cumhuriyet gazetesi mensubu yaklaşık üç aydır cezaevinde. Arama, gözaltı, polis tutanakları, savcılık sorgusu ve tutuklama kararının yer aldığı koskoca bir klasörün içine kilitlendiler...

Olağanüstü Hal Uygulaması ve Teorik Temelleri

0
Giriş Günümüz demokrasilerinde devlet gücünü elinde bulunduran organların sınırsız yetkileri olmayacağı genel olarak kabul gören bir yaklaşımdır. Devletin yetki alanı, anayasa, uluslararası insan hakları hukuku...

Anayasalcılık ve Demokrasi/ Prof.Dr. Ergun Özbudun

0
Neredeyse her gün anayasa ihlali, anayasa değişikliği, yeni anayasa tartışmalarıyla uyandığımız ülkemizde; tartışma zemini konuyu anlamaktan ziyade, karşıt kamplar içinde kavga zeminine dönüşmüş durumda....