Etiket: Onur Karahanoğlulları

III. CUMHURİYETİN KURULUŞUNDA YARGI TASFİYELERİ

0
Modern Fransız rejiminin temellerinin atılmaya başlandığı yıl: 1870. Üçüncü Cumhuriyetin başlangıcı. Günümüz Fransız toplum yapısının belirlendiği, devletle kilisenin ayrıldığı, monarşist siyasetin kesin yenilgiye uğratıldığı...

Evgeny B. Pasukanis'in Genel Hukuk Teorisi ve Marksizm Kitabı Hakkında

 İhmal Edilmiş Komünist Hukuk Teorisyeni ve Eseri Devlet ve hukuk kuramı, kapitalist ve post-kapitalist toplumun bilimsel kavranışının esaslı bir unsurudur. Bununla birlikte, Marksistler veya kendilerini...

Marksizm ve Hukuk/Yazın İncelemesi

2
Marksizm ve hukuk konusundaki araştırmalarımızın, Marksist hukuk kuramı veya bir Marksist Hukuk bilimi inşa etme gibi iddialı bir hedefi bulunmamaktadır. Ancak Marksizmin yöntemiyle hukukun...